Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Norges nye løftehus

Norges nye løftehus

K. Lund Offshore

K. Lund Offshore Løft AS og Otic AS har slått seg sammen for å bli Norges nye løftehus.

K. Lund Offshore Løft AS og Otic AS har bestemt seg for å slå sammen sine meget erfarne og kompetente organisasjoner under ett og samme tak, og med det bli en av de mest komplette leverandørene av løfteutstyr i Norge.

 

Både K. Lund Offshore Løft og Otic har helt siden oljeindustriens oppstart i Norge levert,

Vedlikeholdt, og testet løfteutstyr innenfor hvert sitt spesialområde.

 

K. Lund har utleie, salg og service av motorisert løfteutstyr som sitt kjerneområde. Otic driver med utleie, salg og service av manuelt løfteutstyr, i tillegg til sertifisering, engineering, tegning, beregning, testing, inspeksjon og kontroll av løfteinnretninger, samt NDT. Kundegruppen er i stor grad den samme for begge selskapene, og disse vil nå få tilgang til et større spekter av varer og tjenester fra samme sted.

 

 

Fordeler oppgaver

 

I sammenslåingen overføres alt av utleie, salg og service av løfteutstyr til K. Lund, mens Otic skal drive med sertifisering, testing, inspeksjon og kontroll av løfteinnretninger.

Sammenslåingen medfører store synergieffekter, og gir bedre muligheter for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Det nye selskapet vil få en samlet omsetning på rett i underkant av 200 millioner kroner, og det er ventet at denne omsetningen vil dobles innen få år.

 

Westco AS og K. Lund Offshore Holding AS går inn med hver sin halvdel på eiersiden i det nye selskapet. Dermed sikres en solid eierstruktur med god kapasitet for finansiering av videre vekst. Otic vil flytte sin drift til K. Lund sine lokaler i Skvadronveien 29 på Sola i løpet av 2015.