Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Nordområdekonferansen 2015

Nordområdekonferansen 2015

Nordområdet2

Leverandørindustriens Nordområdekonferanse 2015 arrangeres (17) 18-19 november i Narvik. Konferansen er slått sammen med Narviks egen Novemberkonferanse og vil arrangeres annethvert år i Narvik og Harstad.

Konferansen er primært rettet inn mot muligheter på norsk sokkel i nord, knyttet til forventningene om en betydelig vekst innen olje/gassutvinning.
Konferansen er en sentral og viktig arena for leverandørindustrien, bedrifter, organisasjoner og personer med interesse for industriell utvikling i Norge og i nord med hovedfokus på energi. Konferansen har som mål å bygge relasjoner mellom leverandørmiljøer i nord og sør og bidra til verdiskapning. Konferansen avsluttes 19. november med lunsj.

Temaer som vil bli tatt opp under konferansen;

1. Nord-Norge, industrielle muligheter knyttet til olje- og gassnæringen

Nordea Markets sin analytiker Thina Saltvedt gir oss en presentasjon rundt rammer for utvikling av norsk olje- og gassnæring med spesielt fokus på nord-norsk sokkel. Fra OD presenteres et områdeperspektiv for Norskehavet og Lofoten/Vesterålen og Senja og NHO,s regiondirektør Ivar Kristiansen gir oss et innblikk i Nord-norsk industri sin konkurransekraft i et nasjonalt og globalt marked.

2. Leveransemuligheter og status Norskehavet og Barentshavet

Vi får et innblikk i Lundin Norway AS sine planer fremover, Statoil har flere viktige prosjekter som skal utføres og Goliat er i drift med de positive ringvirkninger dette medfører. Sesjonen gir oss innblikk både i igangsatte prosjekt og prosjekter som kommer fremover.

3. Lofoten, Vesterålen og Senja- muligheter og sameksistens

Hvordan kan olje- og gassnæringen utvikle seg sammen med andre næringer i nord? Hvilke krav settes til beredskap i forhold til næringen og hvilke ressurser besitter næringen på. Fra Lenvik og Harstad kommuner deltar Bendiks Harald Arnesen, mens DNV-GL og NOFO presenterer beredskap og oljevernressursene industrien har tilgjengelig.

For mer informasjon: http://nordomraadekonferansen.no/