Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Leverer pneumatiske kontrollpanel til...

Leverer pneumatiske kontrollpanel til Johan Sverdrup

Ellingsen NOR Instruments-w

Ellingsen NOR Instruments (Haakon Ellingsen AS) skal i samarbeid med sin mangeårige italienske partner, Biffi Srl, levere pneumatiske kontrollpanel til Johan Sverdrup.

Biffi Srl har inngått leveranseavtale med Statoil og Aker Solutions om å levere alle pneumatisk- og hydrauliskopererte aktuatorer til plattformene. Ellingsen NOR Instruments skal levere de tilhørende kontrollpanelene. Leveransen for selskapet omfatter fabrikasjon, montasje og dokumentasjon av de pneumatiske kontrollpanelene. Leveransen gjelder de to første plattformene på Johan Sverdrup-feltet, med mulighet for leveranse til ytterligere to plattformer.

 

Trygge løsninger

 

Ellingsen NOR Instruments har som leverandør til norsk industri og norsk sokkel i mer enn 50 år, etablert seg som en solid leverandør av pneumatiske og hydrauliske kontrollsystem. Samarbeidet med en av markedets største aktuatorprodusenter, Biffi Srl, startet tidlig på 90-tallet.

– Vi er stolte over at vårt partnerskap med Biffi Srl gir oss mulighet til å lykkes sammen og vinne leveranser til nye utbyggingsprosjekt. Mange års deling av kunnskap og erfaring gir oss en unik kompetansebase om driftserfaringer fra norsk sokkel. Vår fordel er dermed at vi kan bidra til å velge de mest kosteffektive, men likevel trygge løsningene i et sikkerhetsperspektiv. Dette vil utvilsomt bidra til optimalisert service og vedlikehold i driftsfasen, samtidig som vi sitter på en totaloversikt over installert utstyr og dermed også utstyrets levetid, sier adm. direktør Tina Kristensen i Haakon Ellingsen AS.

 

For mer informasjon:Tina Eines Kristensen, +47 90 20 59 21, kristensen@ellingsen.biz