Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Inn i fremtiden med nytt...

Inn i fremtiden med nytt kartleggingsfartøy

Parker_Maritime2 web

Parker Maritime AS investerer i fremtiden ved kjøp av en ny 8,5m lang båt. Denne er spesialbygget for gjennomføring av nærlands sjøbunnskartlegging langs norskekysten.

Den forrige båten tas samtidig ut av tjeneste etter 15 år.

– Selv om det er nedgangstider i regionen, er det samtidig store muligheter i markedet for et slikt fartøy, sier BDM i Parker Maritime, Stian Waage.

Økt kvalitet og tryggere forhold

Den nye båten er skreddersydd for oppdrag med kartlegging av sjøbunn nær land. Den vil gi vesentlig bedre arbeidsforhold for mannskapet, øke kvaliteten på dataene og ikke minst sikre trygge forhold ombord. Båten er bygget for å kunne fraktes på semitrailer omkring på forskjellige oppdrag over hele landet, både i sjø og innsjø.

Parker Maritime har i over 40 år bidratt med sjøbunnskartlegging for havner, offentlige instanser, oljeselskap og entreprenører. Avdelingen for sjøbunnskartlegging har opparbeidet seg en mangeårig erfaring og kompetanse på dette området. Maritime avdeling bidrar med alt fra planlegging, inspeksjon og sluttdokumentasjon på vegne av et bredt spekter av kunder. Sjøbunnskartlegging kan inkludere inspeksjon av sjøledninger, måling av kaidybder for havner, vei-, bro- eller tunnelprosjekter samt kontroll av olje-/gassdepot.

Utstyr fra anerkjente leverandører

Båten er utstyrt med et Kongsberg EM2040 multistråleekkolodd, som er siste generasjons utstyr for måling av sjøbunn ned til 5-600 meter. Posisjonering gjøres med bruk av Seapath 330 RTK med korreksjoner med CPOS fra Kartverket. Fartøyet er uvanlig i den forstand at Parker Maritime bruker utstyr og sensorer som normalt benyttes på større skip som opererer på større vanndyp. Ved å bruke utstyr fra anerkjente leverandører ser vi at dataene som blir levert er av meget god og nøyaktig kvalitet. Tilgang på nøyaktige data medfører at sikkerhetsmarginen for minstedybde kan reduseres, slik at havnefasiliteter kan utnyttes bedre og at større skip enn tidligere kan benytte kaiene.

Mulighet for ROV

Båten er også bygget med tanke på å øke tjenestespekteret. Dette aspektet inkluderer lett inspeksjon, sidesøkende sonar og lett seismikk med bruk av penetrerende ekkolodd. Med forbedret dekksplass ser vi også muligheter for å utstyre båten med for eksempel en liten ROV. Med dette fartøyet ser vi mange muligheter til å utvide vårt spekter av tjenester for våre kunder.

Båten gjennomførte i januar kalibrering og sjøtesting for optimalisering av utstyret. Etter disse testene ble den sendt på sine første oppdrag til Nord-Norge, hvor den skal foreta sjøbunnskartlegging i Lofoten og på Senja.

For mer informasjon: Parker Maritime AS, v/ Stian Waage, Business Development Manager, mob: 99 20 99 34, e-post: Stian.waage@parker.com

Bildetekst:

Den nye båten Parker Maritime AS har investert i, er 8,5 meter lang og er spesialbygget for gjennomføring av nærlands sjøbunnskartlegging langs norskekysten. Båten har utstyr og sensorer som normalt benyttes på større skip som opererer på større vanndyp, noe som gir data av ekstra god og nøyaktig kvalitet.