Forside  »  Ingeniørnytt  »  Olje & gass  »  Håland Instrumentering AS blir...

Håland Instrumentering AS blir distributør for ABB

ABB_instrumenter_transmittere_Norge_-_Håland_Instrumentering

Håland Instrumentering AS har inngått en samarbeidsavtale om salg av ABBs prosessinstrumenter og blir deres lokale distributør.

- Dagens markedsituasjon innenfor olje- og gassmarkedet er utfordrende og oljeselskapene etterspør flere aktører som kan tilby komplette tjenester. Avtalen gjør at vi kan tilby omfattende pakkeløsninger innen instrumentering, deteksjon, aktuatorer og ventiler, sier Tore Hermansen,  daglig leder hos Håland Instrumentering.

 ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen.

 - Vi er godt fornøyd med at Håland Instrumentering ved Stavanger blir vår samarbeidsparter og kan tilby ABBs prosessinstrumenter, spesielt til modifikasjonsmarkedet. Vi styrker med dette vår lokale tilstedeværelse. Det betyr økt servicegrad for våre kunder i området. Vår nye distributør har sertifisert kompetanse på våre produkter, sier Elling Nygaard, ansvarlig for avtalen hos ABB.

 Synergien i et slikt samarbeid betyr at Håland Instrumentering får et produktspekter som blant annet omfatter måling av trykk, temperatur, nivå og mengde, deteksjon av brann og gass, samt aktuatorer og et stort ventilutvalg.

- Dette gir oss mulighet til å tilby komplette leveranser til norske og internasjonale prosjekter, både offshore og landbasert industri. Samlet vil vi styrke vår posisjon i markedet og tilføre mer kapasitet og konkurransekraft til kommende prosjekter, forteller Tore Hermansen hos Håland Instrumentering.
For mer informasjon:
- Feltinstrumentering           http://www.hi-as.no/Feltinstrumentering
- Brann & Gassdetektorer   http://www.hi-as.no/Brann-Gass-Deteksjon
- Ventiler                             http://www.hi-as.no/Ventiler