Forside  »  Ingeniørnytt  »  Nyheter  »  Scanmark AS ansetter ny daglig leder

Scanmark AS ansetter ny daglig leder

Per Helminsen og Ole J. Tveitan 05.12.2016 web

Scanmark AS opplever spennende tider med stadig økende oppdragsmengde og behov for å styrke administrasjonen. Styret har en tid jobbet med å rekruttere en ny daglig leder og nå kan de rapportere at de er i mål med dette arbeidet. Ole J. Tveitan tiltrådte som ny daglig leder i Scanmark AS den 01.11.16. Han har bred ledererfaring fra ulike selskaper innen bygg- og anlegg, samt fra engroshandel.

Scanmark AS ble etablert i 1991 av Per Helminsen og han har jobbet som daglig leder i alle årene selskapet har eksistert.

Han har i den senere tiden ønsket å trappe noe ned da han har nådd en alder som for mange betyr mindre arbeid og mer fritid.

Per Helminsen er fortsatt hovedeier og kommer til å arbeide i selskapet også i tiden fremover, men i en noe annen rolle. Han vil konsentrere seg mer om driftsrelaterte oppgaver fremfor salg, markedsføring og ledelse.

 

Ole J. Tveitan er utdannet Sivilmarkedsfører fra NMH og har lang erfaring fra tilsvarende roller. Nå senest kommer han fra Calluna Grøntanlegg AS som er hjemmehørende i Råde.
Per Helminsen har lenge hatt et ønske om å få inn forsterkning i ledelsen og mener at han og Ole J. Tveitan vil utfylle hverandre på en fin måte fremover.

 

I tillegg til ansvaret for den daglige driften vil Ole J. Tveitan jobbe aktivt med økonomistyring, salg og markedsføring. Scanmark AS har behov for å styrke disse sidene av driften. Markedet vurderes som meget spennende med stort potensial. For å lykkes enda bedre med salgsarbeidet så planlegges det å sette av tilstrekkelig med ressurser for å bearbeide markedet enda bedre.

Den tekniske kompetansen i selskapet er meget bra med erfarne og dyktige montører og Per Helminsen selv, som har vært i bransjen siden 1969, og således kan det aller meste om produktene. Han har mang en gang vært problemløser ved oppdrag som har møtt på spesielle utfordringer.

Scanmark AS leverer og monterer garasjeporter til private kunder, industriporter, foldeporter, hurtigporter, skyvegrinder, bommer, lastehus, brannporter og branndører til næringskunder.

Et viktig satsingsområde for selskapet er serviceavtaler som ivaretar kundens behov for vedlikehold av de ulike portløsningene. På den måten sikres kundene problemfri drift av porter samt en betydelig lenger levetid.
Bilde:
Per Helminsen og Ole J. Tveitan