Forside  »  Ingeniørnytt  »  Nyheter  »  Pollutec 2016: Ny teknologi i kampen...

Pollutec 2016: Ny teknologi i kampen mot forurensning av havene

Kampen mot forurensning av havene og ny digital teknologi i miljøarbeidet, er blant de mest aktuelle emnene på årets internasjonale miljømesse, Pollutec, i Frankrike. Messen går av stabelen i Lyon i dagene 29. november til 2. desember, og presenterer en rekke banebrytende nyheter og innovasjoner for det internasjonale miljø- og energiarbeidet.

Innovasjon har alltid vært et nøkkelord for Pollutec, som i år blir arrangert for 27. gang. Fra første dag har messen vært arena for nye idéer, morgendagens teknologi og muligheter, og videreutvikling av velkjente metoder og teknologi.

Tradisjonen tro har Pollutec 2016 utviklet fokusområder som gir utstillere og besøkende lett tilgang til de mest banebrytende nyskapningene. Nytt av året er ” Inno Spots”, der det blir satt fokus på utstillernes viktigste innovasjoner. Konkurransen ”Innovation showcase” sikter mot å hjelpe start-ups og små virksomheter frem i rampelyset. Slik vil Pollutec en gang for alle befeste sin posisjon som sentrum for miljøinnovasjon.

Bruk av ny digital teknologi i miljøarbeidet åpner for optimalisering av både produkter og service på alle hovedområder: vann, avfall, luft, byplanlegging osv. Nye, spennende emner har også vunnet innpass, bl.a. atmosfærisk modellering og bruk av nanoteknologi i forbindelse med smart water-prosjekter.

Kampen mot forurensing av havene er blitt et internasjonalt anliggende av stadig større betydning, og det er en rivende utvikling av metoder for å holde avfall-stoffer vekk fra vannmiljøene. Parallelt blir det mulig å gjenvinne stadig flere komposittmaterialer og metaller, og bearbeide dem for gjenbruk.

Andre satsingsområder er optisk teknologi som gir stadig nye muligheter for gjenvinning, bl.a. gjennom optisk sortering av plast eller måling av viskositeten i slam. Et annet område i rask utvikling er selvforsyning av energi i industrien, bl.a. gjennom gjenbruk av spill-varme.