Forside  »  Ingeniørnytt  »  Nyheter  »  Air View viser dagens luftkvalitet...

Air View viser dagens luftkvalitet der du er

Blueair

De siste dagene har dårlig luftkvalitet vært et aktuelt tema i mange norske medier. Den nye tjenesten Air View gir brukerne mulighet til å se hvilke partikler og gasser det er i luften vi puster inn – enten det er utenfor huset du bor i, på favorittplassen i Paris eller yndlingsbutikken i London.

Brukerne kan taste inn hvilken som helst gateadresse, for eksempel arbeidsplassen eller neste reisemål, og få 360-graders visning på gatenivå av alle luftpartikler og gasser. Brukeren kan deretter klikke på de ulike partiklene for å få mer informasjon om stoffer som svoveldioksid, pollen og ozon, og se hvordan disse partiklene påvirker helsa.

Airview bruker Googles API for å få tilgang til Google Street view. Visualiseringen er gjort av digitale designere ved Rodolfo, basert på omfattende forskning. Dataene for luftkvaliteten er hentet fra målestasjoner over hele verden og resultatene oppdateres kontinuerlig. Tjenesten gir informasjon om nivået av luftforurensing fra nærmeste målestasjon, og sammenfatter og vurderer kvaliteten på luften i det området du befinner deg.

Air View kan brukes gratis på airview.blueair.com.

Ni av ti mennesker i verden bor i områder med høy luftforurensning. Ifølge WHO bidrar forurenset luft til at hele sju millioner mennesker dør for tidlig hvert eneste år. i ii Mange steder legger forurenset luft seg i form av smog. Andre steder, som her i Norden, kan forurensningen være helt usynlig. Til tross for at vi i Norden har relativt lave verdier av farlige gasser og partikler både inne og ute, fører de til en rekke helseproblemer for oss. Luftforurensning kan gi astma, lungekreft og slag. Barn, eldre og allergikere er spesielt utsatt.