Forside  »  Ingeniørnytt  »  IT  »  STAUFF Connect som CAD-modeller

STAUFF Connect som CAD-modeller

Picture 2

STAUFF har fullført utvidelsen av den egne CAD-online-databasen med komponenter fra produktområdet STAUFF Connect.

I tillegg til data som tidligere allerede har vært tilgjengelig for andre produktgrupper får brukeren på www.stauff.com/cad etter gratis registrering umiddelbar og ubegrenset tilgang på 3D-modeller og 2D-tegninger av mer enn 2.800 rørforbindelses- og tilbehørsdeler. Frikoblingen skjer automatisk og uten noe forsinkelse. Fra og med nå kan en laste ned hele det relevante STAUFF Connect-katalogprogrammet, blant annet 24°-skjærering- og tetningskjegleskrukoblinger, 37°-flensskrukoblinger, hydraulikkventiler, forseglingsplugger og gjengereduksjoner.

Det tilbys opprinnelige CAD-filer, som er kompatible med alle standard konstruksjonsprogrammer (f.eks. SolidWorks, Catia, Pro/E, Inventor, AutoCAD), i tillegg støttes de fleste nøytrale dataformatene (f.eks. DWG, DXF, IGES, STEP). En animert sanntids-forhåndsvisning på siden hjelper deg ved valget av de riktige delene.

"Plug and Play" i konstruksjons- og anskaffelsesprosessen

For konstruktøren bortfaller ikke bare den tidskrevende oppmålingen og ettertegningen av komponenter, men også importen av fremmede formater, som ikke fullstendig tilsvarer de individuelle kravene. Det spesielle ved STAUFF-servicen: Databasen inneholder utelukkende komponenter i endelig monteringstilstand, dvs. med skruelementer, tetninger, skjæreringer og overfallsmuttere i korrekt posisjonering til hverandre, samtidig som enkeltdeler ved behov kan skjules målrettet i CAD-programmet. Dette sparer tid og kostnader ved utviklingsarbeidet, for eksempel, hvis enkelte elementer skal skiftes ut eller føres sammen med andre komponenter. I tillegg er det for hver CAD-modell fast tilknyttet en produsentreferanse (STAUFF) og den tilsvarende entydige ordrebetegnelsen, som enkelt kan overtas i stykklisten til anlegget som planlegges og slik kan formidles innkjøpsavdelingen. Informasjons- og prisforespørsler kan naturligvis ved behov også direkte rettes via www.stauff.com/cad til produsenten.

STAUFF tilbyr denne kundeservicen ikke bare for rørskrukoblinger og tilbehør, men også for en økende del av produktutvalget: Konstruktører får via www.stauff.com/cad for eksempel allerede nå tilgang på CAD-modeller til rør- og slangeklemmer, målekoblinger, filterhus, manometre samt ytterligere tank- og beholdertilbehør. Den beste forutsetningen for konstruksjonen av hydrauliske ledninger og anlegg med komponenter fra én produsent.

Brukere får på www.stauff.com/cad fra og med nå gratis direktetilgang på 3D-modeller og 2D-tegninger til mer enn 2.800 rørforbindelses- og tilbehørsdeler til produktområdet STAUFF Connect.

En animert sanntids-forhåndsvisning på siden hjelper deg ved valget av de riktige delene. Det finnes opprinnelige CAD-filer klar til nedlasting, som er kompatible med alle standard konstruksjonsprogrammer, samt de fleste nøytrale filformatene.

Arbeidet med STAUFF CAD-modeller sparer tid og kostnader ved konstruksjonen av hydrauliske ledninger og anlegg og anskaffelse av nødvendige komponenter.