Forside  »  Ingeniørnytt  »  IT  »  Schneider Electric utvider...

Schneider Electric utvider skyplattformen med Wonderware Online Instudio

Schneider Electric, den globale spesialisten innenfor energistyring og automasjon har introduserte Wonderware Online InStudio, et tilbud om Infrastructure-as-a-Service som revolusjonerer måten programvareingeniører, systemintegratorer og andre brukere kan klargjøre, utvikle, teste og vedlikeholde sine HMI- og SCADA-applikasjoner på. Wonderware Online InStudio er del av den voksende Wonderware Online-skyplattformen med cloud-first-, mobile-first-teknologier som er designet spesifikt for å forbedre ytelser og effektivitet innen industriell drift.

Løsningen kobler sammen eksisterende installasjoner til skybasert datainnsamling, lagring og visualisering — nå kjent som Wonderware Online InSight — for å gi brukerne en forbedret portefølje av sikre, administrerte løsninger som bidrar til å drive digitaliseringen av moderne industri.

Denne kunngjøringen knytter seg tett opp til strategiske råd som er fremmet av McKinsey & Company i en artikkel datert august 2016 i Digital in Industry: From Buzzword to Value Creation. Deres anbefaling: “For å opprettholde effektiviteten og stabiliteten i den eksisterende driften, og samtidig fremskaffe den prosesseringskapasiteten og hastigheten som er påkrevd for nye datadrevne aktiviteter, tar smarte selskaper i bruk en to-hastighets IT-infrastruktur – ved å legge til et raskt, neste generasjons skybasert IT-system oppå sine sikre, robuste og fleksible tradisjonelle systemer.”

Wonderware Online InStudio er en sikker, skybasert abonnementstjeneste som gir systemintegratorer mulighet til å legg neste generasjons infrastruktur, som er meget tilgjengelig og skalerbar, over de tradisjonelle systemene. Dette tilbudet gir støtte til forbedret samhandling gjennom utviklingsprosessen, på tvers av geografi og roller. Potensielle gevinster omfatter bedre kundeopplevelser, optimalisert levering av software engineering-tjenester, forbedret applikasjonsdesign, raskere innfasing hos brukerne og lavere prosjektkostnader. InStudio tilbyr et mangefasettert miljø som brukes til utvikling, testing, versjonshåndtering og opplæring.

Med Wonderware Online InStudio kan programvareingeniørene:

  • Redusere tiden for utvikling av klargjøringstjenester, testing og opplæringsmiljøer.
  • Opprette virtuelle maskiner med noen få klikk; starte umiddelbart med forhåndslastede VM-images
  • Redusere maskinvarekostnadene; legge inn automatiserte shutdowns for å minimere kostnader
  • Redusere tiden for tilbudsarbeid og samtidig øke nøyaktigheten
  • Opprette 'sikre' miljøer for konseptgodkjenning, endringsledelse, testing og versjonsoppgradering

Undersøkelser peker mot at skybaserte Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-løsninger og -tilbud har potensiale til lavere forbruk av energi og naturressurser, eksempelvis ved reduksjon av maskinvarekrav for testing av utviklet programvare. Denne miljøgevinsten – koblet med bedre samhandling og effektivitet – kan redusere selskapets totale karbonavtrykk, en del av endringsprosessen som Schneider Electric kaller “Life is On.” Ved å tilby et skyalternativ forsterker Schneider Electric sin “innovation at every level”-filosofi, som representerer kjernen i alt selskapet gjør.

Wonderware Online InStudio vil være allment tilgjengelig i november 2016.