Forside  »  Ingeniørnytt  »  IT  »  Intel gjør overgangen til skyen...

Intel gjør overgangen til skyen raskere og enklere

Intel

Intel har annonsert en rekke nye teknologier, investeringer og industrisamarbeid som har som mål å gjøre det enklere å implementere smidige og skalerbare nettskyer slik at virksomheter kan levere tjenester raskere, og øke omsetningen.

Virksomheter vil i følge Intel ha fleksibilitet og valgfrihet innen modeller for nettsky-integrasjon for å støtte innovasjon, samtidig som de har kontroll over sine viktigste strategiske eiendeler. Selv om mange er villige til å investere i moderne programvaredefinerte infrastrukturer (SDI), synes mange virksomheter at oppgaven med å gjøre det selv virker for kompleks og tidskrevende.

Intel gjør veien dit lettere med nye prosessorer, SSD-er og en rekke industrisamarbeid. Resultatet er at det blir enklere for virksomheter å levere nye tjenester i den størrelsen og med den hastigheten som man tidligere bare fant i avanserte offentlig tilgjengelige nettskyer.

– Virksomheter ønsker å utnytte effektiviteten og smidigheten til en nettsky-arkitektur på deres egne premisser ved å ta i bruk offentlig tilgjengelige nettskytilbud, implementere private skyer, eller begge, sier Diane Bryant, Senior Vice President og General Manager av Intels Data Center Group.

Resultatet er oppdemmet etterspørsel for programvaredefinert infrastruktur. Intel investerer nå for å modne SDI-løsninger og gi en raskere vei for virksomheter av alle størrelser til å høste fruktene av nettskyen.