Forside  »  Ingeniørnytt  »  IT  »  HPE Aruba lanserer forretningsmodell...

HPE Aruba lanserer forretningsmodell for kjøp av nettverk

Ny "Network as a service", og nettverk som skytjeneste åpner for skreddersydde løsninger som reduserer kapitalkostnad og risiko, med full skalerbarhet etter behov

Aruba, et Hewlett Packard Enterprise selskap (NYSE: HPE), har lansert nye forretningsmodeller for kjøp av nettverksressurser som gir kunden økt fleksibilitet og valgfrihet når de skal anskaffe og drive sin nettverksinfrastruktur.

 

Kravene til nettverkene akselererer i takt med introduksjon av mobilteknologier og Internet of Things (IoT), noe som gir behov for fornyelse av infrastrukturen i sykluser på måneder i stedet for år. Nettverkene har behov for å støtte stadig nye digitale tjenester for både sluttbruker og forretningen, og IT-organisasjonen må være i stand til å tilpasse og levere disse med virksomhetskritisk sikkerhet og stabilitet.

 

For å fjerne uforutsigbarhet i kostnader og IT-operasjonen, tar Aruba en software-basert tilnærming med sin Mobile First Platform, som setter IT-avdelingen i stand til å levere raskt på nye krav når de dukker opp, minimalisere kapitalkostnader, samtidig som konkurransekraften opprettholdes. Kunden drar nytte av tilpassede opsjoner for anskaffelse og drift av sine nettverk med Arubas portefølje av programmerbare nettverksprodukter for WiFi, BLE, kablede- og langdistansenettverk, samt konsulent-, støtte- og teknologitjenester fra selskapets partnere.

 

Nye anskaffelses- og forbruksmodeller for nettverksinfrastruktur

Markedet for Network-as-a-Service (NaaS), som består av Software Defined Networking (SDN) og skybasert WLAN, ventes å øke betraktelig. IDC spår at det globale bedriftsmarkedet for SDN skal øke til $8,7 milliarder[1], og at det globale skybaserte WLAN-markedet skal nå $2,5 milliarder[2] innen 2018. Når omfattende trender som økt automatisering, dataanalyse, IoT og fornyet fokus på sikkerhet påvirker IT infrastruktur-planer, vil mange organisasjoner forsøke å redusere trykket på IT-avdelingen ved å gå fra investeringer til forutsigbare driftskostnader.

 

- Skyparadigmet har drevet fram en forventning om å være i stand til å kjøpe teknologi som en tjeneste i takt med behovene, sier Peter Cellarius, Vice Presiden, Business & Corporate Development, i Aruba.

- Network as a Service adresserer dette skiftet i markedet med en fundamentalt ny måte å anskaffe og forbruke kommunikasjonstjenester. Vi starter med en liten gruppe partnere i dag, men vi kommer til å utvide tjenestetilbudet slik at det blir tilgjengelig til et stort antall kunder, sier han.

 

Sammen med HPE Financial Services, HPE Technology Services og ledende partnere som Accenture og Deloitte, kan virksomheter agere på nye behov på en dynamisk måte gjennom å bruke en OpEx-basert NaaS-modell. Med denne modellen får virksomheter umiddelbar tilgang til den mest moderne nettverksinfrastrukturen, som er laget for å støtte nye forretningsapplikasjoner, og som har sikker tilkobling for IoT, samtidig som brukeropplevelsen kan forbedres gjennom sanntidsanalyse.

 

Nøkkelfordeler for bedriftskunder omfatter:

  • Bedre utnyttelse av teknologi og ressurser – Med en NaaS-modell kan virksomheter ta i bruk og kapitalisere på ny teknologi uten å belaste interne IT-ressurser med omfattende opplæringsbehov, slik at de kan fokusere på å skape forretningsverdi.
  • Mulighet til å kutte kostnader ved å gå over til en OpEx-modell – Virksomheter kan redusere kapitalkostnader og få forenkle budsjetteringen med forutsigbare kostnadsposter knyttet til anskaffelse, administrasjon og drift av nettverk.
  • Forbedret administrasjon av skalerbarhet, fleksibilitet og teknologisykluser – Når nettverket fungerer som en utility, er det enklere for virksomheter å skalere nettverkene i takt med veksten, og enklere å legge til nye tjenester som BYOD, IoT, sikkerhet, lokasjonsbaserte tjenester og proaktiv administrasjon.

 

Stor mulighet i skyen for kanalen

Infrastruktur for trådløse nett, kablet svitsjing og ruting kan nå administreres for kunder, forhandlere og tjenestetilbydere med Aruba Central, en abonnementsbasert tjenesteløsning i den offentlige skyen. Dette øker rekkevidden på skybaserte nettverk til mange nye kundescenarier. Aruba Central lar Arubaforhandlere bruke støtten for multi-tenancy og den innebygde administrerte tjenesteportalen, slik at de kan tilby administrerte tjenester til sin kundebase. Men en nøkkelferdig løsning uten ekstra behov for utvikling eller kompleksitet, leverer Aruba Central en abonnementsbasert inntektsstrøm med høyere marginmulighet for forhandleren.