Forside  »  Ingeniørnytt  »  Industri  »  Smart og kraftig: Parkers nye...

Smart og kraftig: Parkers nye F3-hydraulikkpumpe til lastebiler kan innkobles med motoren i gang

Parker F3

Parker Hannifin, globalt ledende innen bevegelses- og kontrollteknologi, introduserer den nye F3-hydraulikkpumpen. Nyskapningen som er full av Parkers omfattende kompetanse når det gjelder krevende lastebilapplikasjoner, har en pumpekapasitet på opptil 185 l/min ved maksimalt 400 bar. F3-pumpen kombinerer denne store kapasiteten med intelligent design og stor pålitelighet.

Pumpen er konstruert for montering til kraftuttaket på motoren. Dens integrerte «clutch» er en unik funksjon som gjør det mulig å aktivere pumpen selv når motoren er i gang – for eksempel når føreren ønsker å bruke bilens hydraulikk under kjøring. Når det hydrauliske systemet ikke lenger er nødvendig, kan pumpen frakobles og altså adskilles helt fra motoren. En særlig fordel ved denne smarte funksjonen ses ved et systembrudd, for eksempel når en hydraulikkslange er defekt: Lastebiler må da vanligvis slepes til et verksted, noe som fører til unødig tidsbruks og ekstra kostnader. Parkers nye F3-hydraulikkpumpe kan derimot lett koples fra motoren, slik at man kan kjøre videre uten problemer.

 

Andre fordeler ved F3-hydraulikkpumpen til lastebil

  • Høy effektivitet

Et kjøretøy med F3-pumpe forbruker om lag 0,6 prosent mindre drivstoff, hvilket på en gjennomsnittlig lastebil gir en årlig besparelse på opptil 300 liter diesel  – utslipp av klimagasser og sotpartikler blir selvfølgelig også lavere.

  • Lavere støynivå

Sammenlignet med en konvensjonell pumpe i bypass-modus skaper den frakoblede F3-pumpen betydelig mindre støy.

  • Kompakt størrelse og enkel montering

Takket være sin unike design med integrert kobling er F3-pumpen ekstremt lett og kompakt; den kan enkelt monteres på alle vanlige lastebilmotorer.

  • Nødstopp

Hvis det hydrauliske system er utstyrt med en nødstopp, tillater den integrerte koblingen av F3-hydraulikkpumpen mekanisk separasjon av pumpe og motor.

 

Parkers nye F3-pumpe er tilgjengelig i størrelsene 81 og 101 kubikkcentimeter. For mer informasjon, se: www.parker.com/F3