Forside  »  Ingeniørnytt  »  Industri  »  I Polen finnes kompetanse Norge behøver

I Polen finnes kompetanse Norge behøver

Polsk Norsk web

- Norsk næringsliv svært mye å hente på et samarbeid polsk næringsliv, spesielt med polske forskningsmiljøer, mener Ewa Danela Burdon, styreleder ved Norsk-Polsk Handelskammer.

Burdon vet at mange har et bilde av polske arbeidere som mer eller mindre dyktige fagarbeidere innen bygg og anlegg, men samtidig folk som gjør jobben for en mye lavere pris enn hva nordmenn gjør. Hun vet at dette imaget for så vidt har blitt litt bedre de siste årene, spesielt etter at fagorganisasjonene i Norge gikk så hardt ut mot sosial dumping. Men hun er også redd for at dette ikke er nok. For mange tror fortsatt at polakker kun har håndverkskompetanse å tilby norske bedrifter.  
Dette er langt fra sannheten. Noe som også har ledet til dette lille møtet mellom Ingeniørnytts redaktør og styrelederen for Norsk-Polsk Handelskammer. Ingeniørnytt ble nemlig for en tid tilbake invitert til et arrangement i Handelskammerets regi, der norske og polske bedrifter fikk møte hverandre.
Roser polsk fagfolk
Der møtte vi også daværende forretningsdirektør for krafttransmisjon i det norske selskapet ELTEL Networks AS, Jarle Sørås. Han kunne ikke få fullrost de polske fagfolkene som selskapet gjennom lang tid hadde brukt til sin kraftutbygging. I mangel av et tilstrekkelig fleksibelt nok norsk arbeidsmarked, der folk kan flytte ditt jobben er, kunne ikke Sørås se hvordan han og hans team kunne klart seg uten polakkene.     
Det samme budskapet er også sentralt hos Ewa Danela Burdon, selv om hun i enda sterkere grad fremsnakker polske forskningsmiljøer som samarbeidspartnere for norske bedrifter. Polske utdannelsesinstitusjoner er spesielt sterke innen blant annet realfag og de produserer studenter/kompetanse som Norge behøver. Mens Norge har selskaper som er som hånd i hanske for et samarbeid med disse høyst kompetente polakkene.
Henter studenter
Ingeniørnytts redaktør kjenner selv til store norske selskaper som jevnlig reiser til polske universiteter og plukker ut studenter for en fremtidig jobb. Så dette er ikke ukjent for norsk industri og annet relevant næringsliv. Men samtidig er det god grunn til å tro at det fortsatt er alt for få som kjenner mulighetene.
Nå er det ikke noe sentralt poeng for Burdon at norske bedrifter skal ansette polsk kompetanse. Hun er mer opptatt av at norske bedrifter skal mulighetene de får gjennom å samarbeide med polske partnere.  
Selv om tidene er litt annerledes enn før synes det ikke som den nødvendige fleksibiliteten i arbeidsmarkedet er det. I et langstrakt land som vårt, der folk kjøper bolig, ikke leier, er det ikke bare enkelt å flytte etter jobbene. Spesielt ikke om man også har familie og flere barn. Det er selvfølgelig en egen debatt om arbeidsmarkedet burde vært mer fleksibelt. Men virkeligheten er som den er, mens bedriftene behøver kompetansen der de er.
Da kan samarbeide med andre selskaper også være en idé, for å få gjennomført prosjekter man kanskje ikke har nok folk med en spesiell kompetanse til selv. I Polen er det mange slike selskaper. Man kan ta kontakt med Norsk-Polsk Handelskammer, så kan de hjelpe til med å finne mulige partnere.
Les mer og finn kontaktdata på: www.npcc.no
Bilde:
Styreleder hos Norsk-Polsk Handelskammer Ewa Danela Burdon mener norske bedrifter har mye å hente gjennom et samarbeid med polske forskingsmiljøer.