Forside  »  Ingeniørnytt  »  Energi  »  Vi er lite bekymret for strømbrudd

Vi er lite bekymret for strømbrudd

strømbrudd

 Nær 70 prosent av nordmenn sier at de ikke bekymrer seg for strømbrudd i hverdagen, viser en undersøkelse Statnett har fått utført.

– Mye tyder på at nordmenn opplever strømforsyningen som stabil, sier kommunikasjonssjef Nina Yong Kviberg i Statnett.

Og det har de god grunn til, for leveringspåliteligheten er på 99,98 prosent i det norske nettet, ifølge Kviberg.

Hun legger til at strømbrudd på sentralnettnivå er svært sjelden.

Akseptabelt antall

Bare én av tre sier at de blir irriterte når strømmen går. Yngre er de som irriterer seg mest, i følge spørreundersøkelsen som TNS Gallup har utført for Statnett.

Den vanligste årsaken til at folk blir irritert, er at strømmen forsvinner på et ubeleilig tidspunkt, for eksempel når de lager mat.

Mange oppgir også at det som er mest irriterende, er at de ikke vet når strømmen vil komme tilbake.

Ifølge undersøkelsen til TNS Gallup, opplevde 54 prosent av alle nordmenn ett eller flere strømbrudd i fjor.

Over 80 prosent mener at antall strømbrudd ligger innenfor det akseptable, sett i forhold til været og hvor de bor. Bare 14 prosent av de spurte mener antallet er uakseptabelt.

Kviberg mener vi aldri helt vil kunne fjerne risikoen for strømbrudd i Norge.

– Vi bor i et land med tøffe værforhold og en stor andel av strømbruddene skyldes dette, sier hun.

Tiltak i gang i nord

Respondentene i Nord-Norge skiller seg klart ut. Her er det over 80 prosent som oppgir at de har hatt strømbrudd det siste året. Til tross for at nordlendingene rammes hyppigere av strømbrudd enn resten av landet, er det bare 18 prosent som mener antallet utfall er uakseptabelt.

Statnett er godt i gang med tiltak som vil bedre strømforsyningen i denne landsdelen.

De nærmeste årene skal det investeres rundt 7-10 milliarder kroner i ny kraftledning fra Ofoten i Nordland til Skaidi i Finnmark.

Første strekk fra Ofoten til Balsfjord er allerede under bygging. I hele Norge planlegger Statnett å investere 40-55 milliarder kroner de neste årene.
Bilde:
Strømbrudd skjer oftest lokalt eller regionalt. I sentralnettet skjer det svært sjelden. (Foto: Statnett)