Forside  »  Ingeniørnytt  »  Energi  »  Næringsdrivende ser potensialet i...

Næringsdrivende ser potensialet i solkraft til eget forbruk

WP_20160418_11_33_56_Pro web

Selv om fornybar energi lenge har vært viktig i Norge, har solkraft hatt liten betydning som energikilde. Det vil endre seg i årene fremover. Solenergi anlegg kan i dag dimensjoneres slik at mest mulig energi gjøres tilgjengelig for eget forbruk, og næringsbygg kan lage sin egen energi.

En pioner innen innovative monteringssystemer er den tyske solcellesystemleverandøren IBC SOLAR. Siden etableringen for 30 år siden har bedriften spesialisert seg på å finne løsninger for kundenes spesifikke behov og kvalitetskrav. Takket være kontinuerlig videreutvikling av festeprodukter og monteringskomponenter har IBC SOLAR opparbeidet seg omfattende erfaring, og har dessuten fordelen av å ha et tett og mangeårig samarbeid med fagfolk som taktekkere og elektroinstallatører. Dermed kan IBC SOLAR tilby kundene skreddersydde monteringsløsninger som kan tilpasses de faktiske forholdene ned til hver minste detalj.
Norsk matvarelogistikkbedrift blir klimanøytral
Et godt eksempel på samspill mellom kunnskap og komponenter kommer fra Solenergi FUSen AS, som er faglig partner for IBC SOLAR i Norge. Høsten 2014 installerte bedriften et solkraftanlegg til eget forbruk i Vestby i Akershus. I løpet av bare ni dager ble det montert et solenergisystem med 370 kilowattpeak (kWp). Byggherren ASKO, Norges største matvaregrossist, bruker energien som produseres til direkte forsyning av sitt logistikksenter i Vestby. I april 2016 ble solkraftanlegget i Vestby utvidet med ytterligere 673 kW til over 1 MWp effekt totalt. Det er dermed det største solkraftverket i Norge i dag. All strøm som produseres i anlegget brukes direkte til å dekke deler av strømforbruket.
For selskapet er solenergi anlegget en etappe på veien til et mer omfattende bruk av solkraft. ASKO har sentre på 14 steder i Norge, og har stort potensial for bruk av solenergi til eget forbruk. ASKO og morselskapet Norgesgruppen har som mål å bli et klimanøytralt selskap, og dermed gi et viktig bidrag til bærekraftighet og miljøvern i Norge. Bruk av solkraft, vindkraft og andre fornybare energikilder er avgjørende for dette.
Plassering i øst/vest- retning for større energiforbruksandel i næringsdriften
En viktig faktor for solenergi anlegget er at andelen av ens eget forbruk blir så høy som mulig. Det vil si at sokraften som produseres brukes mest mulig direkte i bedriften. For å oppnå dette, bør systemer for eget forbruk dimensjoneres slik at energiproduksjonen i anlegget og bedriftens forbruksprofil stemmer mest mulig overens. Det kan man oppnå med monteringssystemer som kan posisjoneres i øst/vest-retning i stedet for den klassiske sørvendte plasseringen. For installasjonen i Vestby bestemte Solenergi FUSen AS seg for å bruke monteringssystemet IBC AeroFix fra IBC SOLAR. Dette systemet er svært fleksibelt når det gjelder posisjonering og vinkling av modulene, og er i tillegg til den klassiske vendingen mot sør også ideelt for øst/vest posisjonering av solenergi anlegg.
En slik posisjonering kan være spesielt gunstig for forbruket i næringsdrift, der solenergien trengs hele dagen. Til forskjell fr den vanlige vendingen mot sør, blir produksjonstoppen midt på dagen redusert, mens strømproduksjonen i de tidlige morgentimene om kvelden styrkes. Med optimal planlegging av anlegget, der man tar hensyn til individuelle geografiske og tekniske forhold, kan forbruket fra det offentlige strømnettet reduseres og gi innsparinger og miljøeffekt for bygget.
Trinn for trinn vellykket montering
FUSen-direktør Thor Christian Tuv ledet arbeidet: -Vi satte opp dette kraftverket i samarbeid med lokale rådgivere, elektrikere og tømrere. Dermed skapte vi også lokal kompetanse som legger grunnlaget for flere små og store solkraft prosjekter i fremtiden. Særlig for installatører som vil utvikle solkraft som nytt forretningsområde, er den raske og enkle monteringen en avgjørende faktor. I IBC SOLAR sortiment finner vi en rekke modulbaserte komponenter som kan tilpasses fleksibelt til taket og andre individuelle forhold. Installatørene kan sette sammen delene raskt uten å måtte lære seg forskjellige systemer. Takket være formonteringen må ikke håndverkere lenger utføre arbeid på bakken - alle materialer er monteringsklare og kan installeres direkte på taket. Det betyr at man sparer mye tid ved monteringen.
Perfekte forutsetninger for flate tak
Flate tak, som er vanlige på næringsbygg, krever spesielle festeløsninger – og ofte er belastingsevnen begrenset. Også hos ASKO er taket på kjølelageret der anlegget ble montert tykt isolert, slik at det ikke er ønskelig med ekstra belastning, og takbelegget skal ikke bli påført skader av skruer. For dette problemet har IBC SOLAR en spesiell løsning med IBC AeroFix, som derfor ble tatt i bruk ved anlegget hos ASKO. Det er spesielt lett og aerodynamisk, og består av korrosjonsbestandig aluminium og rustfritt stål. En annen fordel: Ettersom det ikke krever skruefester, er taket helt intakt og dermed beskyttet mot vanninntrengning også på lang sikt.
Muligheter for næringsdrivende og installatører
Investeringer for å redusere strømforbruket i egen næringsdrift er gunstig for små og store bedrifter i alle bransjer, og ikke bare for de som har høyt strømforbruk. Solenergi anleggene planlegges individuelt, og tilpasses både etter energibehovet og forbruksprofilen i den enkelte bedriften. IBC SOLAR støtter sine faglige partnere i alle trinn – fra planlegging til idriftsetting og vedlikehold. For installatører betyr bruk av solkraft til næringsdrift helt nye muligheter og nye kompetanse arbeidsplasser skapet av det grønne skiftet.
Også næringsdrivende oppnår fordeler. Bygg som oppnår høy energiklasse og er sertifiserte miljøbygg er mer verdifulle og er attraktive for leietakerne. Med investeringer i et solenergianlegg kan man beregne strømutgiftene for solenergien for flere tiår fremover. Kostnadene holdes stabile og bedriften oppnår både planleggingssikkerhet og besparelser.