Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  Treindustrien fokuserer på kvalitet...

Treindustrien fokuserer på kvalitet og kompetanse i utviklingen av trekledning

Kledning web

Trekledning er et gammelt, velprøvd og tradisjonsrikt produkt i norsk byggetradisjon. I de senere årene har det vært en omfattende utvikling, hovedsakelig innen industriell overflatebehandling. Omtrent 70 % av produksjonen er nå overflatebehandlet fra fabrikk. Utviklingen har vært kunde- og markedsdrevet, og treindustrien har generert nye produkter og prosesser i nært samarbeid med Treteknisk.

Kledningskontrollen er en frivillig kontrollordning for produsenter av overflatebehandlet kledning. Det er ingen norsk standard for industriell produksjon av overflatebehandlet kledning. Kledningskontrollen har utviklet et sett med regelverk som produsentene må følge. Regelverket er utarbeidet i samarbeid mellom klednings- og malingsprodusentene, og Treteknisk. Hensikten med dette er å sikre god og forutsigbar produktkvalitet. «Kledningskontrollen bidrar til å sikre kvalitetsfokus på både produkt- og produksjonsprosess», sier styremedlem Morten Bjerknæs fra Akzo Nobel Coatings.

 

Treteknisk er sekretariat for kontrollordningen, samt ansvarlig for gjennomføring av selve kontrollene. Kledningskontrollen administreres av et styre på 4 personer fra kledningsindustrien, malingsindustrien, Byggmesterforbundet og Treteknisk. Det er nå 25 medlemmer tilsluttet kontrollordningen, og antallet er økende.

 

Produsentene av overflatebehandlet kledning tilsluttet Kledningskontrollen har pålagt seg en ekstern produksjonskontroll som gjennomføres av Treteknisk. Sammen med en representant fra produsenten gjennomgår kontrolløren bedriftens interne kvalitetssystem og produksjonskontroll. Det gjennomføres også stikkprøver av trefuktighet, overflatetemperatur før påføring av maling og påføringsmengde. Hensikten er blant annet å sikre at produsenten overholder malingsprodusentens anbefalinger og krav. Alle medlemmer benytter godkjente malingsprodukter, som er testet av et uavhengig testlaboratorium etter faste standarder.

 

Overflatebehandlet trekledning er et markedssegment i vekst, og fokus på kvalitet er sentralt for å sikre en positiv markedsutvikling. Kledningen må være sortert etter SN/TS 3186 for å kunne K-merkes og det er dermed viktig å bruke materialer med riktig kvalitet og fuktighet. Det vurderes også å gjennomføre kurs for medlemmene. Aktuelle tema vil være trelastsortering, fuktighetsmåling og bruk av ulike midler for overflatebehandling. Målet er å høyne kvalitetsnivået hos bedriftene ytterligere. «Samarbeidet med bedriftene i Kledningskontrollen gir gode muligheter for at Treteknisk kan bidra til produkt- og prosessutvikling i treindustrien»,sier adm. dir. Hilde Tellesbø i Treteknisk.

 

Mer informasjon, se www.kledningskontrollen.no

 

Fakta om kledning, se Fokus på tre nr. 22 og 23. http://treteknisk.no/publikasjoner/fokus-pa-tre