Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  Hjelpen kommer frem

Hjelpen kommer frem

I fattige land er det mange barn som må jobbe, som Kongea i landsbyen Kampong Chhnang i Kambodsja. Hos Moelven er de glade for å kunne bidra til at barn som henne får en bedre fremtid.

I Moelvens nye strategi for sponsing er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres.
– Ved å gi et større beløp i pengegave har vi i fellesskap bidratt til å gjøre noe som monner for andre mennesker, sier merkevareansvarlig Torgeir Berg.

Utgjør en forskjell
Kongea og hennes familie er blant dem som har opplevd forandring etter at hjelpeorganisasjonen kom inn i bildet. I 2013 ble Kongeas skole valgt ut til å delta i Redd Barnas forprosjekt til «Utdanning for framtiden». 

Sammen med lokale samarbeidspartnerne startet Redd Barna med å utdanne lærere, det ble utviklet relevant undervisningsmateriell og fokusert på at elevene skulle få et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. I tillegg ble det opprettet kontakt med foreldre, og informert om viktigheten av å gi barna utdanning. Før dette var det mange voksne som ikke så verdien av skolegang, og selve skolen var heller ikke mye å skryte av, med mangel på gode lærere, læremateriell og toaletter. Dessuten var fysisk avstraffelse utbredt.
Kongkeas foreldre var blant foreldrene som deltok i disse samtalene, og i dag er Kongkea tilbake på skolebenken.

– Mye har forandret seg etter at Redd Barna kom hit. Nå er det morsomt å gå på skolen, forteller hun

Får fremtidsmuligheter
Skolegang og utdanning er det aller viktigste tiltaket for å gi barn og unge fremtidsmuligheter - uansett hvor i verden de bor.

– I Skandinavia har de fleste av oss det vi trenger, inkludert gode skolesystem som gir alle muligheten til å skape seg en fremtid. At Moelven velger å støtte formål som bidrar til at flere får bedre vilkår til å greie seg, er en satsning jeg tror ansatte i hele konsernet er fornøyde med. Vi har jo tradisjon for å støtte og skape verdier vi kan stå for også utenfor konsernet, sier Berg.

Redd Barna jobber for barns rettigheter i 120 land og er verdens ledende organisasjon for barn.
For ytterligere informasjon om Moelven sponsorprogram, kontakt:
Torgeir Berg, mobil +4797074440