Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  E16-bruer fra A til Å

E16-bruer fra A til Å

Avforskaling_nordgående_Vebekk web

Implenia-Isachsen er godt i gang med byggingen av E16 mellom Rud og Vøyenenga. Prosjektet inkluderer 14 bruer.

Den 30. juni ble brudekket på bru nummer to, Vebekk nordgående, ferdig støpt. I slutten av august kommer neste brustøp med en 97 meter lang lokalvegbru over Sandvikselva, hvor Teknikks nye fagverksdragere benyttes.

Brudekket på Vebekk nordgående bru er 94 meter langt og har 3 kjørefelt. Det ble brukt 960 kubikkmeter betong, og støpetiden var 18 timer. Brudekket på sydgående bru ble støpt i slutten av mai.

Gode løsninger sammen
Arbeidsfellesskapet Implenia-Isachsen er hovedentreprenør på prosjektet, og skal være ferdig med sitt arbeid i 2019. Teknikk AS er valgt som underentreprenør og leverer prosjektering, forskalingssystemer, monteringstjenester og betongbyggevarer.

- Støpejobbene har gått veldig bra, og Teknikk har levert som planlagt. Vi har hatt et positivt samarbeid og finner gode løsninger sammen, slik at vi får et godt sluttprodukt til en fornuftig pris i henhold til tidsplanen, sier Henning Holand, anleggsleder for Implenia.

Teknikk leverer fra A til Å
Ingeniørene hos Teknikk står for prosjektering av forskalingsløsningene på Vebekk bruer og et montasjeteam på 24 mann har vært i arbeid med montering av brureisen.

- Dette er et lagarbeid for oss, hvor vi leverer alt fra a til å. Vi har eget ingeniørteam som står for prosjektering, og et eget monteringsteam som utfører all montering av våre forskalingssystemer. I tillegg har vi dedikerte prosjektledere og selgere som har tett oppfølging ute på byggeplassene. Det er helt avgjørende for oss å ha tett dialog med entreprenøren for å kunne gjennomføre prosjektene med kvalitet i alle ledd. Den første brua over Sandvikselva er snart ferdig montert og klar for støping i august. Her bruker vi for første gang våre nye og innovative fagverksdragere, spesialtilpasset det norske markedet, forteller Erik Chapman, daglig leder i Teknikk AS.

Med hovedkontor på Vøyenenga er det ekstra enkelt for Teknikk å følge opp prosjektet og kunden, samtidig som man ser fremdriften fra dag til dag med egne øyne.

Film:
Film fra støping av Vebekk bru nordgående. Opptak er fra 30. juni (Filmen er «Produsert av Scan Survey for Statens vegvesen»)
https://youtu.be/c3W9ap7Hb2I
Bilde:
(Foto: Teknikk as)