Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  Bygg flere studentboliger

Bygg flere studentboliger

- Det nærmer seg studiestart, og igjen fylles mediene med historier om studenter som har problemer med å skaffe seg bolig. Spesielt er det vanskelig i Oslo, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. I et allerede opphetet boligmarkedet er det nå viktig at det legges til rette for bygging av flere studentboliger, fortsetter Jæger.

SSBs statistikk over igangsetting av studentboliger viser at det er Trondheim som har bygget flest studentboliger i perioden 2010 – 2015 med 1 926 boliger, mens det i Oslo i samme periode bare er igangsatt 440 studentboliger.

 

- Et velfungerende boligmarked er avhengig av at det bygges nok studentboliger. Bygging av studentboliger medfører dessuten mindre press i det private og offentlige leiemarkedet.

 

Regjeringen la i sitt budsjettforslag til rette for at det bygges om lag 2 200 nye studentboliger i 2016. Dette er ikke tilstrekkelig, sier Jæger. - Boligprodusentenes Forening mener det må bygges minst

3 000 studentboliger hvert år, avslutter Jæger.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509

per.jaeger@boligprodusentene.no