Forside  »  Ingeniørnytt  »  Bygg  »  AF Gruppen med gode marginer og sterk...

AF Gruppen med gode marginer og sterk ordreinngang

AF Gruppen leverer svært gode marginer i 2. kvartal innenfor samtlige virksomhetsområder. Ordreinngangen i kvartalet var på 4,2 milliarder kroner.

 AF Gruppens omsetning var MNOK 3 170 (3 490) i 2. kvartal og 5 877 (6 024) i 1. halvår. Resultat før skatt ble MNOK 249 (262) i 2. kvartal og MNOK 435 (397) i 1. halvår.
Resultatmarginen ble 7,8 % (7,5 %) i 2. kvartal og 7,4 % (6,6 %) i 1. halvår.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene
i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 0,7 (0,8). For 1. halvår var H-verdien 1,3 (0,4). For 2. kvartal var sykefraværet 3,3 % (3,2 %), og for 1. halvår var det 3,8 % (3,9 %).

Sterk ordreinngang i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.16 på MNOK 11 626 (11 552). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 190 (223) i 2. kvartal og MNOK 342 (716) i 1. halvår.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.06.16 netto rentebærende fordringer på MNOK 300 (94).

-       Jeg er stolt av våre medarbeidere som fortsetter å levere solide resultater i alle seks virksomhetsområder. Vi har prosjektorganisasjoner som presterer godt og
legger til rette for god og sikker drift sammen med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Solide marginer både i kvartalet og for første halvår gir et godt
utgangspunkt for AF Gruppen fremover, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.